B4518

ден4300

Едноделен забен имплант

Categories: , ,

Description

Производ Цена денари рабат 1 рабат 2 рабат 3 рабат 4 рабат 5
10% 15% 20% 25% 30%
10 бр. 15 бр. 20 бр. 30 бр. 50 бр.
1 Забни импланти , едноделни [C,B] 4300 3870 3655 3440 3225 3010
2 Забни импланти , дводелни [R,C-M,C-MS, C-MP] 4300 3870 3655 3440 3225 3010