Amber® Mill

Новиот хоризонт на CAM/CAD блокови и дискови од нано-литиум дисиликат

Amber® Mill се стаклокерамички блокови од нано-литиум дисиликат кои може машински да се обработуваат.  Поради армираните механички својства и естетски вредности со практично неограничени можности за машинска обработка се исклучително поволни како за пациентите, така и стоматолошките клиники.

Супериорни физички својства

Густата и вкрстено поврзана кристална структура на Amber® Mill резултира со супериорни физички својства. Биаксијалната флексиона јачина на Amber® Mill е 450MPa откако целосно ќе кристализира.
Извонредната обработка на Amber® Mill очигледно се потврдува при проверка на рабовите од бланшираните реставрации. Високо стабилните рабови со помалку појава на крцкање докажуваат дека Amber® Mill е оптимизиран литиум дисиликат блок за CAD / CAM.

Одлична опалесценција и флуоресценција

Реставрациите со Amber® Mill имаат живописна, дефинитивна и значителна визуелна разлика во нивниот исход. Тоа е резултат од одличната опалесценција и флуоресценција на Amber® Mill.
Сите природни заби покриени со глеѓ имаат опалесценција - тие изгледаат синкаво кога се гледаат од рефлектирана светлина и жолтеникаво кога се гледаат во пренесена светлина. Amber® Mill демонстрира опалесцентна карактеристика на природните заби. Покрај тоа, Amber® Mill покажува флуоресценција како онаа кај природните заби.

Спуштете го Amber® Mill каталогот

Спуштете го Amber® Mill упатството