ROOTT™

We R implants

ROOTT™ отворени имплант системи, создадени од стоматолози за стоматолози, со водечка чистота на површините, без органски контаминанти или неоргански остатоци.

ROOTT™ ги отфрла прекумерно комплицираните терапевтски процедури кои останатите производители на импланти ги наметнуваат затоа што се ограничени од нивните производи.

ROOTT™ создаде идеален вештачки заб кој органски се интегрира со постоечките биолошки структури на наједноставниот можен начин.

Бесплатна обука

☑️ Едноделни импланти
✅ Compressive
✅ Basal
☑️ Дводелни импланти
✅ Rootform
✅ Compressive M, MS и MP

Составете свој сет

Составете го својот ROOTT start kit сет и добијте БЕСПЛАТНА обука за импланти:
TRY3 сет 20 делови за дентални импланти плус 3 импланти.
TRY10 сет 46 делови за дентални импланти плус 10 импланти.
ROOTT сет 119 делови за дентални импланти плус 22 импланти плус сет на инструменти.

Спуштете го ROOTT™ каталогот