Производи

COXO®

COXO® е систем за справување со денталните аеросоли изработен според официјалните меѓународни препораки за заштита на стоматолозите и нивните пациенти, одобрен од страна на FDA и MHRA. Супер силна сукција и неутрализација на аеросолни честички кои содржат ВИРУСИ, бактерии, крв итн.

ROOTT ™

ROOTT™ се отворени имплант системи, создадени од стоматолози за стоматолози, со водечка чистота на површините, без органски контаминанти или неоргански остатоци. Идеален вештачки заб кој органски се интегрира со постоечките биолошки структури на наједноставниот можен начин.

Amber® Mill

Amber® Mill се стаклокерамички блокови од нано-литиум дисиликат кои може машински да се обработуваат. Реставрациите со Amber® Mill имаат живописна, дефинитивна и значителна визуелна разлика во нивниот исход. Тоа е резултат од одличната опалесценција и флуоресценција на Amber® Mill.