QuickSleeper5

ден333250

QuickSleeper е компјутерски контролиран систем за испорака на локална анестезија дизајниран за стоматолошки процедури.

Category:

Description

QuickSleeper е компјутерски контролиран систем за испорака на локална анестезија дизајниран за стоматолошки процедури. Произведен е од Dental Hi Tec, компанија со седиште во Франција. Системот е наменет да обезбеди прецизни и практично безболни инјекции за стоматолошки процедури.

Системот QuickSleeper користи рачка слична на пенкало со игла која испорачува анестетик во целната област. Рачката е опремена со механизам за контрола на притисокот, кој овозможува прецизна контрола на брзината и притисокот на вбризгување. Целта на овој дизајн е да се минимизира непријатноста и да се намали веројатноста за оштетување на ткивото предизвикано од висок притисок на инјектирање.

Една од клучните карактеристики на системот QuickSleeper е неговата компјутерски контролирана испорака. Процесот на инјектирање е автоматизиран, а уредот го пресметува оптималното време на инјектирање и брзината на проток врз основа на фактори како што се отпорноста на ткивото на пациентот и видот на процедурата што се изведува. Овој компјутерски контролиран механизам има за цел да ја подобри точноста и да ја подобри удобноста на пациентот.