Нашата Мисија

Нудиме голем број општи и специјализирани решенија кои одговараат на сите потреби од една стоматолошка ординација:
  • Стоматолошка опрема
  • Отворени имплант системи
  • CAM/CAD стоматологија
  • COXO®
  • ROOTT ™
  • Amber® Mill
ПроизводиКонтактирајте нѐ